Careers

Careers

SYARAT – SYARAT

  • Warganegara Malaysia
  • Berusia dari 18 – 45 tahun
  • Boleh berbahasa Melayu dan Inggeris dengan baik
  • Kebolehan untuk berbahasa Mandarin adalah satu kelebihan
  • Pengalaman kerja di dalam bidang yang berkenaan adalah satu kelebihan juga!

REQUIREMENTS

  • Malaysian citizen
  • From the age of 18 – 45
  • Good communication skills in English and Bahasa Melayu
  • Ability to speak in Mandarin will be an added advantage
  • Any year of working experience in related field will be an added advantage!

1. Retail Consultant / Promoter
2. Retail Supervisor
3. Cashier
4. Warehouse Assistant
5. Logistic Assistant
6. Company Driver

Apply Now